Project Description

Certificat de Professionalitat en horari de tardes de 15 a 20 hores

CP atenció a l'alumnat

Què és un CP?

El certificat de professionalitat és un document oficial que acredita a qui l’obté que és competent professionalment per a desenvolupar una activitat laboral d’acord amb les exigències de la producció i l’ocupació. És a dir, que té els coneixements i habilitats per desenvolupar-la, de forma correcta i d’acord amb les exigències del mercat.

Què és un CP?

El certificat de professionalitat és un document oficial que acredita a qui l’obté que és competent professionalment per a desenvolupar una activitat laboral d’acord amb les exigències de la producció i l’ocupació. És a dir, que té els coneixements i habilitats per desenvolupar-la, de forma correcta i d’acord amb les exigències del mercat.

Quines aventatges té?

 • reconeixen i acrediten les qualificacions professionals de les persones
 • possibiliten la mobilitat laboral en tot el territori espanyol, ja que les qualificacions reconegudes tenen validesa a tot l’Estat. Així mateix, ajuda a la mobilitat laboral dins l’àmbit europeu
 • permeten la convalidació parcial amb estudis de formació professional del sistema educatiu.

Sortides laborals?

Aquest Certificat de Professionalitat et permetrà ocupar-te com a:

 • Auxiliar Tècnic/a Educatiu/va
 • Ajudant Tècnic/a Educatiu/va
 • Especialista de Recolzament Educatiu
 • Educador/a d’Educació Especial
 • Integrador/a social

Documentació imprescindible a lliurar a la sessió informativa

 • Currículum Vitae
 • Fotocòpia NIF / NIE
 • Document compulsat que acrediti alguna de les formacions requerides:
  En el cas dels Cursos d’Nivell 3 (Batx / BUP / CP del mateix nivell / prova accés al CFGS)
 • Document d’alta i renovació de la demanda d’ocupació (DARDO). S’ha de sol·licitar directament a la teva OTG o per internet.

Horari i calendari

Hi ha dues edicions, clica en funció si et va millor horari de matins o horari de tardes.

Inscripcions