Project Description

Competències bàsiques del vetllador/a escolar

Manipulador d'aliments

L’entorn escolar és un àmbit en constant moviment que possibilita l’aparició de nous perfils professionals, que requereixen d’una formació específica de qualitat. Un d’aquest nous perfils, és el de vetllador/a escolar, que en la majoria de casos no disposa de formació concreta en aspectes relacionats amb les Necessitats Educatives Especials (NEE). Des de l’escola EDUCA, plantegem aquesta oferta formativa com una forma d’aportar nocions bàsiques en les principals competències d’aquest nou perfil professional.

Durada: 40 hores.

Preu: 90 €

Propera edició:  del 17 de desembre de 2020 al 25 de gener del 2021.

Objectius:

Dotar de les competències bàsiques per desenvolupar la tasca del vetllador/a escolar.

Reflexionar sobre la figura del vetllador/a escolar

Continguts

Necessitats educatives especials. Concepte. Problemàtiques conductuals i de mobilitat.

Escola inclusiva.

Formació, funcions i tasques del vetllador/a escolar.

Àmbit d’intervenció educativa del vetllador. Els PI

Psicologia del desenvolupament. Tipologia de trastorns.

Equip interdisciplinari: coordinació i avaluació i serveis externs.

Primers auxilis i prevenció d’accidents

Titulació: un cop finalitzat tot el procés, s’obté un certificat atorgat per EDUCA, ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES, SOCIALS I CULTURALS.

Inscripcions