Project Description

Curs de monitors/es intensiu nadal (ONLINE)

El curs de monitors/es està dissenyat per aconseguir el  Títol Oficial de Monitor/a d’Activitats d’Educació en el  Lleure Infantil i juvenil.

Data d’inici: 16 de desembre de 2020    Data final:  10 de gener de 2021

Preu del curs: El cost total del curs de monitors/es que realitzem des de l’escola EDUCA, és de 215€. Aquest preu inclou les 150 hores lectives, el seguiment de les pràctiques, i la correcció i avaluació de la memòria de pràctiques. No inclou l’expedició de la titulació.

CURS DE MONITORS/ES ONLINE

Tot i ser un curs online, penseu que cal dedicar-li el temps adient per assolir les competències necessàries.

La modalitat online ens permetrà organitzar-nos en la nostra connexió, amb la qual cosa no hi ha un horari estipulat com podria haver-hi en un curs presencial.

Dins del campus tindreu els continguts del curs ja sigui en format pdf, en vídeo, audios,….

El curs s’estructurà per mòduls formatius i per superar-lo caldrà lliurar totes les activitats que plantegin els docents i superar-les (les activitats poden ser: realització de treballs, elaboració de vídeos que després haureu de compartir, tests,…).

En el campus diposareu de contacte amb els docents tant per fòrum de dubtes com per correu intern.

Etapa lectiva (ONLINE)

M1. Activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.

M2. Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil.

M3. Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure infantil i juvenil.

Com funciona la part online?

Tot i ser un curs online, penseu que cal dedicar-li el temps adient per assolir les competències necessàries.

La modalitat online ens permetrà organitzar-nos en la nostra connexió, amb la qual cosa no hi ha un horari estipulat com podria haver-hi en un curs presencial.

Dins del campus tindreu els continguts del curs ja sigui en format pdf, en vídeo, àudios,….

El curs s’estructurà per mòduls formatius i per superar-lo caldrà lliurar totes les activitats que plantegin els docents i superar-les (les activitats poden ser: realització de treballs, elaboració de vídeos que després haureu de compartir, tests,…).

En el campus disposareu de contacte amb els docents tant per fòrum de dubtes com per correu intern.

Etapa pràctica (160 hores)

L’alumne haurà de buscar el centre de pràctiques, que haurà de ser una entitat o empresa que: tingui un director/a de lleure titulat/da, un equip de monitors/es i un grup d’infants estable i un projecte educatiu.

Al finalitzar les pràctiques, l’alumne haurà de lliurar la memòria de pràctiques.

Requisits per accedir.

L’alumne ha de tenir els 18 anys complerts el primer dia de curs.

Avaluació

Per obtenir la titulació caldrà complir els següents requisits:

  1. Haver obtingut una qualificació d’apte en l’etapa lectiva del curs havent superat les proves d’avaluació corresponent a cada mòdul.
  2. Haver obtingut una qualificació d’apte en l’etapa de pràctiques.
  3. Reunir les aptituds i actituds personals que comporten la seva idoneïtat per complir la tasca d’educador com a monitor/a de lleure

Titulació acreditativa.

Un cop finalitzat tot el procés, s’obté el diploma i el carnet de Monitor/a d’Activitats d’Educació en el Lleure Infantil i Juvenil que atorga la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

Inscripcions