CURSOS ONLINE

 

Des de l'Escola EDUCA, hem detectat en els darrers anys la necessitat creixent per part dels nostres alumnes de flexibilitzar els horaris i la metodologia emprada en la realització de la seva formació. Fruit d'això, hem optat per tenir una oferta formativa de cursos online. Dins de la teleformació existeixen diverses opcions (a distància, online,...). EDUCA, hem triat l'opció online, consistent en la creació d'un EVA (espai virtual d'aprenentatge).

L'online es diferencia per compartir un espai amb companys i companyes i la presència d'un tutor/a durant tot el procés d'aprenentatge, utilitzant diversos mètodes de comunicació entre ells (correu electrònic, fòrums,...). El nostre campus virtual és una plataforma moodle, on l'alumne podrà realitzar la totalitat d'activitats que requereixi cada curs.

Requisits: per realitzar qualsevol curs online amb EDUCA, és necessari disposar d'ordinador amb connexió a internet, correu electrònic, nocions de processador de textos (word, openoffice,...) i poder mantenir una connexió regular mentre duri el curs.

Si estàs interessat/ada en algun curs que no té data de propera edició, envia'ns un formulari a "contactar" dient en quin estaries interessat/ada i nosaltres t'avisem quan tinguem programada la següent edició.

 

Oferta de cursos online

 

Manipulador/a d'aliments i al·lèrgens

 

MANIPULADOR/A BÀSIC D'ALIMENTS I AL·LÈRGENS

Curs de manipulador i manipuladora d’aliments per a personal d’atenció al públic en menjadors col·lectius i, més específicament, menjadors col·lectius per a menors, on s’inclouen els menjadors escolars i els dels casals d’estiu. És condició indispensable per treballar en aquests espais el disposar de la titulació pertinent que ens demana el Departament de Sanitat, aspecte que haurem de tenir en el cas que tinguem alguna inspecció. Aquest curs es porta a terme en base al RD 109/2010, de 5 de febrer i icnorpora la normativa UE 1169/2011 sobre els al·lèrgens.

 

Durada: 7 hores.

Preu: 45 €

Propera edició:  al ser un curs online de curta durada, un cop rebis les claus d'accés, tindràs 15 dies per la realització del curs.

 

Objectius:

Proporcionar els coneixements, les aptituds i les actituds necessàries per manipular correctament els aliments per tal d'evitar les malalties produïdes per infeccions alimentàries.

 

Continguts

Malalties infeccioses.

Perills de contaminació microbiana.

Pràctiques correctes d'higiene.

Higiene personal.

Regles d'Or de l'OMS

Els al·lèrgens i la normativa UE 1169/2011

 

Titulació: un cop finalitzat tot el procés, s'obté un certificat atorgat per EDUCA, ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES, SOCIALS I CULTURALS.

 

INSCRIU-TE

 

Vetllador/a escolar

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES DEL VETLLADOR/A ESCOLAR

L’entorn escolar és un àmbit en constant moviment que possibilita l’aparició de nous perfils professionals, que requereixen d’una formació específica de qualitat. Un d’aquest nous perfils, és el de vetllador/a escolar, que en la majoria de casos no disposa de formació concreta en aspectes relacionats amb les Necessitats Educatives Especials (NEE). Des de l’escola EDUCA, plantegem aquesta oferta formativa com una forma d’aportar nocions bàsiques en les principals competències d’aquest nou perfil professional.

 

Durada: 40 hores.

Preu: 90 €

Propera edició:  del 9 de juny al 17 de juliol del 2020.

 

Objectius:

Dotar de les competències bàsiques per desenvolupar la tasca del vetllador/a escolar.

Reflexionar sobre la figura del vetllador/a escolar

 

Continguts

Necessitats educatives especials. Concepte. Problemàtiques conductuals i de mobilitat.

Escola inclusiva.

Formació, funcions i tasques del vetllador/a escolar.

Àmbit d’intervenció educativa del vetllador. Els PI

Psicologia del desenvolupament. Tipologia de trastorns.

Equip interdisciplinari: coordinació i avaluació i serveis externs.

Primers auxilis i prevenció d’accidents

 

 

Titulació: un cop finalitzat tot el procés, s'obté un certificat atorgat per EDUCA, ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES, SOCIALS I CULTURALS.

 

INSCRIU-TE