CURSOS DE FORMACIÓ RECONEGUTS PEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT

 

Des de l'Escola EDUCA, tenim com a missió la millora qualitativa de les professions educatives. El personal docent, és poder una de les professions que més actualitzada ha d'estar en el camp educatiu. Els constants canvis, tan polítics com socials, tenen el seu reflex a l'escola i els instituts.

Degut a aquesta necessitat, però alhora la dificultat horària que comporta assistir a cursos de formació, hem optat per tenir una oferta formativa de cursos online. Dins de la teleformació existeixen diverses opcions (a distància, online,...). EDUCA, hem triat l'opció online, consistent en la creació d'un EVA (espai virtual d'aprenentatge).

L'online es diferencia per compartir un espai amb companys i companyes i la presència d'un tutor/a durant tot el procés d'aprenentatge, utilitzant diversos mètodes de comunicació entre ells (correu electrònic, fòrums,...). El nostre campus virtual és una plataforma moodle, on l'alumne podrà realitzar la totalitat d'activitats que requereixi cada curs.

 

TOTS AQUEST CURSOS ESTAN RECONEGUTS PEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (+INFO)

 

Requisits: per realitzar qualsevol curs online amb EDUCA, és necessari disposar d'ordinador amb connexió a internet, correu electrònic, nocions de processador de textos (word, openoffice,...) i poder mantenir una connexió regular mentre duri el curs.

Aprofita els nostres paquets: si et matricules a més d'un curs al mateix temps, obtindràs aventatges en el preu final. 1 curs (60€), 2 cursos (110€) i 3 cursos (150€). Tria el teu paquet al fer la inscripció.

 

Oferta de cursos online reconeguts per ensenyament

 

Aprenentatge cooperatiu

 

L'APRENENTATGE COOPERATIU COM A METODOLOGIA D'UNA EDUCACIÓ INCLUSIVA

El curs permetrà als docents conèixer els principis bàsics de l’aprenentatge cooperatiu i els proporcionarà eines per utilitzar a l’aula, treballant des de la diversitat per a la inclusió de tots els infants.

 

CURS RECONEGUT PEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (+INFO)

 

Durada: 40 hores.

Preu: 60 €. Us recordem que si agafeu un paquet de cursos dels reconeguts per Ensenyament teiu un descompte.

Properes edicions: Edició 1 (01/10-29/10), Edició 2 (12/11-10/12), Edició 3 (17/12-14/01). Modalitat TELEFORMACIÓ (aquestes edicions es fan en modalitat telemàtica mitjançant el campus de l'Escola Educa)

 

Objectius:

Conèixer els principis bàsics de l'aprenentatge cooperatiu.

Conèixer tècniques i instruments per treballar l'aprenentatge cooperatiu.

Reflexionar sobre la importància de l'aprenentatge cooperatiu com a instrument per la inclusió.

 

Continguts:

UNITAT DIDÀCTICA 1. Relació entre aprenentatge cooperatiu i inclusió

Inclusió: educar en la diversitat

Aprenentatge cooperatiu

Concepte

Característiques de l’AC

Avantatges i desavantatges de l’AC

Aprenentatge cooperatiu: metodologia d’inclusió

 

UNITAT DIDÀCTICA 2. Metodologia cooperativa

L’estructura d’aprenentatge cooperatiu

L’estructura de la activitat

L’estructura de finalitats

L’estructura de la autoritat

Els equips de treball cooperatius

Objectius del treball en equip

Tipus d’equips

Els equips de base

Els equips esporàdics

Els equips d’experts

La formació dels equips

Quantitat de membres per equip

Distribució dels alumnes

La durada del grup

Organització interna de l’equip

Normes de funcionament i hàbits de l’equip

Càrrecs i funcions

Plans de l’equip

 

UNITAT DIDÀCTICA 3. Implementació de l’AC

Organització metodològica

Funcions del docent

Avaluació de l’AC

 

UNITAT DIDÀCTICA 4. Estructures cooperatives

Les estructures de Kagan

Repositori d’estructures

 

Titulació: un cop finalitzat tot el procés, s'obté un certificat atorgat per EDUCA, ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES, SOCIALS I CULTURALS. Amb l'esment del reconeixement del Departament d'Ensenyament.

INSCRIU-TE

 

Biblioteca escolar

 

ORGANITZAR I DINAMITZAR LA BIBLIOTECA ESCOLAR

És un curs destinat al professorat que desitgi adquirir una formació especialitzada en aquest àmbit. El curs permetrà al docent aprofundir en els aspectes corresponents a l'organització i dinamització d'una Biblioteca escolar.

 

CURS RECONEGUT PEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (+INFO)

 

Durada: 40 hores.

Preu: 60 €. Us recordem que si agafeu un paquet de cursos dels reconeguts per Ensenyament teiu un descompte.

Properes edicions: Edició 1 (01/10-29/10), Edició 2 (12/11-10/12), Edició 3 (17/12-14/01). Modalitat TELEFORMACIÓ (aquestes edicions es fan en modalitat telemàtica mitjançant el campus de l'Escola Educa)

 

Objectius:

       Conèixer els aspectes organitzatius de l'espai d'una Biblioteca escolar.

       Seleccionar el fons bibliogràfic adaptat a les necessitats del seu centre.

       Adquirir coneixements de com organitzar i gestionar el fons bibliogràfic de manera que sigui fàcilment utilitzable pels alumnes i professors del centre.

       Conèixer diferents recursos per dinamitzar una biblioteca escolar.

 

Continguts:

Unitat didàctica 1. La biblioteca escolar

 1. Objectius
 2. Funcions
 3. Marc legislatiu

Unitat didàctica 2. Organització

 1. L’espai físic
 2. Recursos humans
 3. Normes de funcionament
 4. Préstec

Unitat didàctica 3. Catalogació dels llibres

 1. Adquisició i control d’entrada
 2. Registre
 3. Catalogació
 4. Classificació

Unitat didàctica 4. Dinamització de la biblioteca

 1. Recursos per a educació infantil i primària
 2. Recursos per a secundària

 

Titulació: un cop finalitzat tot el procés, s'obté un certificat atorgat per EDUCA, ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES, SOCIALS I CULTURALS. Amb l'esment del reconeixement del Departament d'Ensenyament.

INSCRIU-TE

 

Educació emocional

 

INTEGRANT L'EDUCACIÓ EMOCIONAL AL CURRÍCULUM

Els docents podran a través d'aquest curs aprofundir en els conceptes d'intel·ligència emocional i comprendre la importància de les emocions en els infants i joves. 

 

CURS RECONEGUT PEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (+INFO)

 

Durada: 40 hores.

Preu: 60 €. Us recordem que si agafeu un paquet de cursos dels reconeguts per Ensenyament teiu un descompte.

Properes edicions: Edició 1 (01/10-29/10), Edició 2 (12/11-10/12), Edició 3 (17/12-14/01). Modalitat TELEFORMACIÓ (aquestes edicions es fan en modalitat telemàtica mitjançant el campus de l'Escola Educa)

 

Objectius:

       Aprofundir sobre els conceptes d'intel·ligència emocional, educació emocional i les emocions.

       Comprendre la importància i la influència que les emocions i els sentiments juguen en els infants i joves.

 

Continguts:

Unitat didàctica 1. L'educació emocional.

La intel·ligència emocional.

Les competències emocionals.

L'educació emocional.

El desenvolupament emocional.

Unitat didàctica 2. Les emocions.

Definció.

Classificació.

Funcions.

Components.

Unitat didàctica 3. L'educació emocional al sistema educatiu.

Models d'intervenció.

Programes.

Unitat didàctica 4. Recursos.

 

Titulació: un cop finalitzat tot el procés, s'obté un certificat atorgat per EDUCA, ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES, SOCIALS I CULTURALS. Amb l'esment del reconeixement del Departament d'Ensenyament.

INSCRIU-TE

 

Eduquem en valors a través dels contes

 

EDUQUEM EN VALORS A TRAVÉS DELS CONTES

Aquest curs permetrà als docents treballar mitjançant els contes alguns dels valors que es poden treballar a l'aula amb els alumnes.

 

CURS RECONEGUT PEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (+INFO)

 

Durada: 40 hores.

Preu: 60 €. Us recordem que si agafeu un paquet de cursos dels reconeguts per Ensenyament teiu un descompte.

Properes edicions: Edició 1 (01/10-29/10), Edició 2 (12/11-10/12), Edició 3 (17/12-14/01). Modalitat TELEFORMACIÓ (aquestes edicions es fan en modalitat telemàtica mitjançant el campus de l'Escola Educa)

 

Objectius:

       Adquirir coneixements bàsics sobre la literatura infantil, fent especial esment a les seves característiques i a les diverses formes en què es presenta.

       Valorar la importància de l'adquisició de valors per a la plena incorporació de l'alumnat a la societat.

 

Continguts:

Unitat didàctica 1. Els contes

Definició.

Història.

Classificació per edats.

El valor educatiu dels contes.

Unitat didàctica 2. Els valors.

Definició.

Classificació de valors.

Educació en valors.

Unitat didàctica 3. Com explicar un conte.

Preparem el conte.

Expliquem un conte.

Unitat didàctica 4. Recursos.

 

Titulació: un cop finalitzat tot el procés, s'obté un certificat atorgat per EDUCA, ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES, SOCIALS I CULTURALS. Amb l'esment del reconeixement del Departament d'Ensenyament.

INSCRIU-TE

 

Iniciació al moodle

 

INICIACIÓ AL MOODLE. COM CREAR UN CURS

Actualment la presència de les TIC a l'escola i a l'entorn educatiu ja és tota una realitat. Moodle és una EVA (Entorn Virtual d'Aprenentatge), basat en el constructivisme social. És poder, un dels EVA més utilitzat pel món educatiu, tant a nivell universitari com als instituts. Una de les principals dificultats que ens trobem és la desconeixença de les possibilitats que ens ofereix aquesta eina, per tant aquest curs anirà enfocat a poder descobrir de forma pràctica com crear un curs en una plataforma moodle.

 

CURS RECONEGUT PEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (+INFO)

 

Durada: 40 hores.

Preu: 60 €. Us recordem que si agafeu un paquet de cursos dels reconeguts per Ensenyament teiu un descompte.

Properes edicions: Edició 1 (01/10-29/10), Edició 2 (12/11-10/12), Edició 3 (17/12-14/01). Modalitat TELEFORMACIÓ (aquestes edicions es fan en modalitat telemàtica mitjançant el campus de l'Escola Educa)

 

Objectius:

       Oferir eines conceptuals i pràctiques sobre com crear un curs en una plataforma moodle.

 

Continguts:

Unitat didàctica 1: La pàgina principal de Moodle

Què és Moodle?

Accés a Moodle.

       Pàgina principal de Moodle.

       Estructura dins d'un curs.

Unitat didàctica 2: Creació d'un curs.

Modificar els blocs laterals.

Creació de cursos.

Usuaris i rols.

Unitat didàctica 3: Recursos i comunicació.

Recursos: pàgina, carpeta, fitxer, URL, llibre i etiquetes.

Comunicació: fòrums, missatgeria, xat.

Unitat didàctica 4: Activitats i qüestionaris

El Glossari.

Les tasques.

Els Qüestionaris

       El Qualificador

  

Titulació: un cop finalitzat tot el procés, s'obté un certificat atorgat per EDUCA, ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES, SOCIALS I CULTURALS. Amb l'esment del reconeixement del Departament d'Ensenyament.

INSCRIU-TE

 

Intel·ligències múltiples

 

LA INCLUSIÓ A L'AULA A PARTIR DE LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES

Els docents podran a través d'aquest curs aprofundir la inclusió a l'aula mitjançant el treball de les intel·ligències múltiples.

 

CURS RECONEGUT PEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (+INFO)

 

Durada: 40 hores.

Preu: 60 €. Us recordem que si agafeu un paquet de cursos dels reconeguts per Ensenyament teiu un descompte.

Properes edicions: Edició 1 (01/10-29/10), Edició 2 (12/11-10/12), Edició 3 (17/12-14/01). Modalitat TELEFORMACIÓ (aquestes edicions es fan en modalitat telemàtica mitjançant el campus de l'Escola Educa)

 

Objectius:

       Conèixer que són les Intel·ligències múltiples i la seva implicació en el desenvolupament dels infants i joves.

       Adquirir coneixements per relacionar les intel·ligències múltiples i les competències bàsiques, per a treballar la inclusió a l'aula.

       Adquirir recursos per treballar la diversitat a partir de les intel·ligències múltiples.

 

Continguts:

Unitat didàctica 1. Introducció a les intel·ligències múltiples.

Evolució del concepte d'intel·ligència.

Origen i principis del model de les intel·ligències múltiples.

Els diferents tiups d'intel·ligència.

Unitat didàctica 2. Les intel·ligències múltiples i les competències bàsiques.

Competències básiques.

Relació entre competències básiques i intel·ligències múltiples.

Unitat didàctica 3. Detecció i avaluació de les intel·ligències múltiples per a una aula inclusiva.

Unitat didàctica 4. Recursos per treballar la diversitat d'intel·ligències.

 

Titulació: un cop finalitzat tot el procés, s'obté un certificat atorgat per EDUCA, ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES, SOCIALS I CULTURALS. Amb l'esment del reconeixement del Departament d'Ensenyament.

INSCRIU-TE

 

L'alumnat amb tdah a l'escola

 

L'ALUMNAT AMB TDAH A L'ESCOLA

Actualment, ens trobem amb una gran varietat d'infants dins de l'aula. Dins de les dificultats i els comportaments que poden tenir-hi, el TDA(H) es caracteritza o per passar desapercebut o per confondre'l amb els problemes de conducta. Amb aquest curs intentarem diferenciar aquests factors i adquirir recursos per intervenir amb infants amb TDA(H).

 

CURS RECONEGUT PEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (+INFO)

 

Durada: 40 hores.

Preu: 60 €. Us recordem que si agafeu un paquet de cursos dels reconeguts per Ensenyament teiu un descompte.

Properes edicions: Edició 1 (01/10-29/10), Edició 2 (12/11-10/12), Edició 3 (17/12-14/01). Modalitat TELEFORMACIÓ (aquestes edicions es fan en modalitat telemàtica mitjançant el campus de l'Escola Educa)

 

Objectius:

      Afavorir l'aprenentatge de l'alumnat amb trastorns de conducta, trastorns d'aprenentatge i discapacitats.

 

Continguts:

Unitat didàctica 1: Aproximació conceptual als problemes de conducta.

Prevenció des de l'àmbit educatiu.

Factors de prevenció dels problemes de conducta.

Els principals problemes de conducta i la seva intervenció educativa.

Unitat didàctica 2: Què és el TDA(H)

Aproximació conceptual

Classificació DSM-V.

Trastorns o problemes afegits.

El funcionament cognitiu.

Unitat didàctia 3: Dificultats d'aprenentatge del nen/a amb tdah.

El tda(h).

Les dificultats d'aprenentatge.

Unitat didàctica 4: El dia a dia a l'aula.

Metodologia.

L'entorn de treball.

El mestre/a.

L'aprenentatge.

Elements què intervenen a l'aprenentatge.

Processos cognitius.

Recursos pràctics.

Unitat didàctica 5: el comportament del nen/a amb tdah.

Tècniques de comportament.

Integració a l'aula.

L'autoestima.

Unitat didàctia 6: Altres trastorns de conducta.

Trastorn negativista desafiant.

Trastorn dissocial.

Trastorns emocionals.

Consells pràctics per a prevenir conductes inadequades.

 

Titulació: un cop finalitzat tot el procés, s'obté un certificat atorgat per EDUCA, ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES, SOCIALS I CULTURALS. Amb l'esment del reconeixement del Departament d'Ensenyament.

INSCRIU-TE

 

Xarxes social i Eines 2.0 a l'aula

 

XARXES SOCIALS I EINES 2.0 A L'AULA

Es possible utilitzar les xarxes socials a l'aula? Quines són les xarxes socials més adients per  a treballar amb els alumnes? Què és una wiki i que s'entèn per treball col·laboratiu? Si necessites donar resposta a aquestes preguntes, aquest és el curs que necessites fer! .

 

CURS RECONEGUT PEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (+INFO)

 

Durada: 40 hores.

Preu: 60 €. Us recordem que si agafeu un paquet de cursos dels reconeguts per Ensenyament teiu un descompte.

Properes edicions: Edició 1 (01/10-29/10), Edició 2 (12/11-10/12), Edició 3 (17/12-14/01). Modalitat TELEFORMACIÓ (aquestes edicions es fan en modalitat telemàtica mitjançant el campus de l'Escola Educa)

 

Objectius:

       Identificar les eines 2.0 que es poden utilitzar a l'aula.

 

       Conèixer què són les xarxes socials i la seva aplicació a l'aula.

       Conèixer la utilitat dels blogs.

 

 

Continguts:

Unitat didàctica 1: Les xarxes socials a l'aula.

Què són les xarxes socials.

Les xarxes socials a l'àmbit educatiu.

La utilitat de les xarxes socials a l'àmbit educatiu.

El microblogging i Twitter: un exemple de xarxa social a l'aula.

Diferències entre xarxes socials i comunitats virtuals.

Unitat didàctica 2: Les eines de treball col·laboratiu a l'aula: què són?

Què són les eines 2.0?.

La revolució digital a l'aula.

Google Drive com a exemple d'eina de treball col·laboratiu.

Unitat didàctica 3: Eines de treball col·laboratiu a l'aula.

Gmail, wikis i Documents de Google.

Formularis i eines per a realitzar presentacions: prezzi, Isuu, Google Drive.

Les xarxes socials més utlitzades: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube.

Unitat didàctia 4: Proposta d'aplicació de les eines 2.0 a l'aula.

Les wikis.

Les plataformes de blogs.

Les webquest.

 

Titulació: un cop finalitzat tot el procés, s'obté un certificat atorgat per EDUCA, ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES, SOCIALS I CULTURALS. Amb l'esment del reconeixement del Departament d'Ensenyament.

INSCRIU-TE