CURS DE DIRECTORS/ES CONVALIDAT OCTUBRE-DESEMBRE ONLINE

 

Com funcionarà el curs?

Tot i ser un curs online, penseu que cal dedicar-li el temps adient per assolir les competències necessàries.

La modalitat online ens permetrà organitzar-nos en la nostra connexió, amb la qual cosa no hi ha un horari estipulat com podria haver-hi en un curs presencial.

Dins del campus tindreu els continguts del curs ja sigui en format pdf, en vídeo, audios,....

El curs s'estructurà per mòduls formatius i per superar-lo caldrà lliurar totes les activitats que plantegin els docents i superar-les (les activitats poden ser: realització de treballs, elaboració de vídeos que després haureu de compartir, tests,...).

En el campus diposareu de contacte amb els docents tant per fòrum de dubtes com per correu intern.

RECORDATORI: el curs de directors/es es composa també de la part pràctica que caldrà fer de forma presencial i cal acreditar alguna de les vies de convalidació.  Per a veure com funciona i com acreditar la convalidació podeu anar a la informació general del curs de directors/es.

 

 

 

 Lloc: Aquest es desenvolupa al nostre campus la part lectiva de forma online.

 

Preu: 250 €

 

Data inici: 14 d'octubre de 2020
Data Final: 10 de desembre de 2020

Recorda, per matricular-te al convalidat, has de tenir el títol de monitor/a o una llicenciatura, diplomatura o grau i experiència en el lleure. Si vols fer el curs de directors, però no pots convalidar-te, pots fer aquest i els dos mòduls que et falten, contacta amb nosaltes i t'informarem:CONTACTAR

 

INSCRIU-TE