Certificat de Professionalitat director/a de lleure

Certificat Professional Subvencionat pel SOC.

Aula Virtual de dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 hores.

0,00

Esgotat

logos soc

Què és un CP?

El certificat de professionalitat és un document oficial que acredita a qui l’obté que és competent professionalment per a desenvolupar una activitat laboral d’acord amb les exigències de la producció i l’ocupació. És a dir, que té els coneixements i habilitats per desenvolupar-la, de forma correcta i d’acord amb les exigències del mercat.

Quines avantatges té?

 • Reconeixen i acrediten les qualificacions professionals de les persones
 • Possibiliten la mobilitat laboral en tot el territori espanyol, ja que les qualificacions reconegudes tenen validesa a tot l’Estat. Així mateix, ajuda a la mobilitat laboral dins l’àmbit europeu
 • Permeten la convalidació parcial amb estudis de formació professional del sistema educatiu.

Sortides laborals?

El Certificat de Professionalitat director/a de lleure et permetrà ocupar-te com a:

 • Coordinador/a o director/a de temps lliure educatiu infantil i juvenil
 • Responsable de projectes de lleure educatiu infantil i juvenil
 • Coordinador/a o director/a de campaments, d’albergs de joventut, de cases de colònies, de granges-escoles, d’aules de cases de joventut i escoles de natura.
 • Coordinador/a o director/a d’activitats extraescolars en el marc escolar

Documentació imprescindible per accedir al curs.

 • Fotocòpia NIF / NIE
 • Document compulsat que acrediti alguna de les formacions requerides en els Cursos de Nivell 3 següents:
  • Títol de batxillerat (LOGSE o LOE) o equivalent a efectes acadèmics
  • Tenir el COU o el PREU
  • Títol de tècnic de qualsevol cicle formatiu de grau superior o de tècnic especialista (antiga FP2) de qualsevol especialitat
  • Haver superar un mòdul o unitat formativa de nivell III
  • Haver superat un mòdul o unitat de nivell II d’un certificat de la mateixa família professional al qual es vol accedir
  • Haver superat les proves de competències clau de nivell III amb anterioritat
  • Haver superat la part comuna d’accés al cicles formatius de grau (llengües i matemàtiques) o complir les condicions d’exempció de les mateixes
  • Prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o 45 anys.
  • Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les proves d'accés corresponents i regulades per les administracions educatives.
  • No compleixes cap de les opcions anteriors? No et preocupis, contacta amb nosaltres, ja que sempre podràs realitzar una prova d’avaluació de competències claus ajustat a
   aquest nivell III de català o castellà i matemàtiques.
 • Document d'alta i renovació de la demanda d'ocupació (DARDO). S'ha de sol·licitar directament a la teva OTG o per internet.

Avantatge de fer el CP amb l'Escola Educa

L'Escola Educa és una escola que també està reconeguda per la Direcció General de Joventut per a impartir la titulació oficial de monitor/a i de director/a d'activitats d'educació en el lleure, amb la quan cosa, a més del Certificat de Professionalitat, també tramitarem, un cop finalitzat correctament tot el procés, el carnet de director/a de lleure que expedeix la Direcció General de Joventut.

COM FUNCIONA EL CURS DE DIRECTORS/ES DE LLEURE EN AULA VIRTUAL:

El curs es desenvoluparà en un Aula Virtual, això vol dir que es faran les classes per videoconferència i en comunicació sincrònica (estarem tots i totes connectats al mateix temps), per tant s'ha de disposar d'ordinador equipat amb webcam i micròfon per poder-hi participar.

Calendari: el curs es desenvoluparà del 01/03/2021 al 02/07/2021, part lectiva, en horari de 9.00 a 13.00 del matí, de dilluns a divendres. I la part pràctica, que serà presencial, del 5 al 30 de juliol en activitats de lleure (casals d'estiu, casals de joves,...).

Dies presencials: hi haurà uns dies presencials que estan ressaltats al calendari,  en que es realitzaran les proves dels mòduls corresponents, a la seu de la nostra escola a L'Hospitalet de Llobregat. És imprescindible per a superar el curs l'assistència a les proves d'aquest dies. Els dies són: MF1867: 24/03/2021 de 9.00 a 13.00 hores. MF1868: 08 i 09/04/2021 de 9.00 a 13.00 hores. MF1869: 17/06/2021 de 9 a 14 hores. MF1870: 16/06/2021 de 9 a 13 hores. FC: 02/07/2021 de 9.00 a 13.00 hores.

Calendari

 

JORNADA DE PRESENTACIÓ

El dia 8 de febrer de 2021, de 9.30 a 13.30 hores, oferirem una petita trobada d'explicació del CP i també per aclarir possibles dubtes. Si vols participar, envia'ns un correu a l'escola demanant participar-hi, i t'enviarem l'enllaç per a la sessió.

Comparteix