Certificat de Professionalitat director/a de lleure

Certificat Professional 100% Subvencionat pel SOC. Estàs realitzant una preinscripció !!!

0,00

Calendari i horari

El CP es desenvoluparà en modalitat Aula Virtual (videoconferència) en horari de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. Hi haurà unes sessions presencials per a realitzar les proves dels mòduls formatius que es realitzaran a la nostra seu a L'Hospitalet de Llobregat.

El color gris són les pràctiques que es realitzaran en centres de lleure en horari de matí i tarda.

La part groga és la Formació Complementària, una formació obligatòria per part del SOC, tot i que si ja l'has fet amb un altre Certificat de Professionalitat ens ho has de dir per tal de poder-la convalidar.

 

 

Sortides laborals?

El Certificat de Professionalitat director/a de lleure et permetrà ocupar-te com a:

 • Coordinador/a o director/a de temps lliure educatiu infantil i juvenil
 • Responsable de projectes de lleure educatiu infantil i juvenil
 • Coordinador/a o director/a de campaments, d’albergs de joventut, de cases de colònies, de granges-escoles, d’aules de cases de joventut i escoles de natura.
 • Coordinador/a o director/a d’activitats extraescolars en el marc escolar

Documentació imprescindible per accedir al curs.

 • Fotocòpia NIF / NIE
 • Document compulsat que acrediti alguna de les formacions requerides en els Cursos de Nivell 3 següents:
  • Títol de batxillerat (LOGSE o LOE) o equivalent a efectes acadèmics
  • Tenir el COU o el PREU
  • Títol de tècnic de qualsevol cicle formatiu de grau superior o de tècnic especialista (antiga FP2) de qualsevol especialitat
  • Haver superar un mòdul o unitat formativa de nivell III
  • Haver superat un mòdul o unitat de nivell II d’un certificat de la mateixa família professional al qual es vol accedir
  • Haver superat les proves de competències clau de nivell III amb anterioritat
  • Haver superat la part comuna d’accés al cicles formatius de grau (llengües i matemàtiques) o complir les condicions d’exempció de les mateixes
  • Prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o 45 anys.
  • Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les proves d'accés corresponents i regulades per les administracions educatives.
  • No compleixes cap de les opcions anteriors? No et preocupis, contacta amb nosaltres, ja que sempre podràs realitzar una prova d’avaluació de competències claus ajustat a
   aquest nivell III de català o castellà i matemàtiques.
 • Document d'alta i renovació de la demanda d'ocupació (DARDO). S'ha de sol·licitar directament a la teva OTG o per internet.

Avantatge de fer el CP amb l'Escola Educa

L'Escola Educa és una escola que també està reconeguda per la Direcció General de Joventut per a impartir la titulació oficial de monitor/a i de director/a d'activitats d'educació en el lleure, amb la quan cosa, tenim més de 20 anys d'experiència en el lleure.

COM FUNCIONA EL CURS DE DIRECTORS/ES DE LLEURE EN AULA VIRTUAL:

El curs es desenvoluparà en un Aula Virtual, això vol dir que es faran les classes per videoconferència i en comunicació sincrònica (estarem tots i totes connectats al mateix temps), per tant s'ha de disposar d'ordinador equipat amb webcam i micròfon per poder-hi participar.

Si vols veure el detall de l'Especialitat formativa pots fer-ho des d'aquest enllaç.

Comparteix