CP Atenció educativa a infants (ACNEE) Juny matins

Certificat Professional 100% Subvencionat pel SOC. Juny matins

0,00

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT D'ATENCIÓ EDUCATIVA A INFANTS AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS (ACNEE) EN CENTRES EDUCATIUS

Acompanyar a l’alumnat amb necessitats educatives especials (ACNEE) tant en els desplaçaments, com en la realització de les activitats relacionades amb els programes d’autonomia personal i higiene i d’ensenyament-aprenentatge, durant el període escolar, utilitzant metodologia, tècniques i recursos, sota la supervisió de l’equip interdisciplinari del centre educatiu, per satisfer les necessitats bàsiques de neteja, alimentació i descans de l’alumnat amb NEE, procurant la seva autonomia i garantint la seguretat del mateix, complint amb la normativa aplicable en els centres educatius.

CALENDARI I HORARI CP ACNEE EDICIÓ JUNY 2024 MATINS

El Certificat de Professionalitat d'atenció educativa a infants amb necessitats educatives especials (vetlladors escolars) es desenvoluparà en modalitat Aula Virtual (videoconferència) a partir del dia 4 de juny  en horari de dilluns a divendres de 8 a 14 hores. Hi haurà només 5 sessions presencials per a realitzar les proves dels mòduls formatius que es realitzaran a la nostra seu a L'Hospitalet de Llobregat,(carrer Buenos Aires 12-14 baixos), els dies 21, 22, 23, 24 i 25 d'octubre.

El color verd són les pràctiques que es realitzaran en centres escolars en horari de matí i tarda, segons tingui marcat cada centre escolar. El color salmó és la Formació Complementària, una formació obligatòria per part del SOC, tot i que si ja l'has fet amb un altre Certificat de Professionalitat ens ho has de dir per tal de poder-la convalidar.

COM FUNCIONA EL CP EN AULA VIRTUAL

El curs es desenvoluparà en un Aula Virtual, això vol dir que es faran les classes per videoconferència i en comunicació sincrònica (estarem tots i totes connectats al mateix temps), per tant s'ha de disposar d'ordinador equipat amb webcam i micròfon per poder-hi participar.

Si vols veure el detall de l'Especialitat formativa pots fer-ho des d'aquest enllaç.

SORTIDES LABORALS

Aquest Certificat de Professionalitat et permetrà ocupar-te com a:

Auxiliar Tècnic/a Educatiu/va

Ajudant Tècnic/a Educatiu/va

Especialista de Recolzament Educatiu

Educador/a d'Educació Especial

Integrador/a social

DOCUMENTACIÓ IMPRESCINDIBLE A LLIURAR

Currículum Vitae

Fotocòpia NIF / NIE

Document compulsat que acrediti alguna de les formacions requerides:
En el cas dels Cursos d'Nivell 3 (Batx / BUP / CP del mateix nivell / prova accés al CFGS)

Document d'alta i renovació de la demanda d'ocupació (DARDO). S'ha de sol·licitar directament a la teva OTG o per internet.

Comparteix