Curs de monitors/es intensiu nadal (online)

13/12 – 15/01

215,00

CURS DE MONITORS/ES INTENSIU NADAL ONLINE

Tot i ser un curs online, penseu que cal dedicar-li el temps adient per assolir les competències necessàries al curs de monitors/es online.

La modalitat online ens permetrà organitzar-nos en la nostra connexió, amb la qual cosa no hi ha un horari estipulat com podria haver-hi en un curs presencial.

Dins del campus tindreu els continguts del curs ja sigui en format pdf, en vídeo, audios,....

El curs de monitors/es s'estructurà per mòduls formatius i per superar-lo caldrà lliurar totes les activitats que plantegin els docents i superar-les (les activitats poden ser: realització de treballs, elaboració de vídeos que després haureu de compartir, tests,...).

En el campus diposareu de contacte amb els docents tant per fòrum de dubtes com per correu intern.

Etapa lectiva (ONLINE)

M1. Activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.

M2. Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil.

M3. Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure infantil i juvenil.

Com funciona la part online?

Tot i ser un curs online, penseu que cal dedicar-li el temps adient per assolir les competències necessàries.

La modalitat online del curs de monitors/es ens permetrà organitzar-nos en la nostra connexió, amb la qual cosa no hi ha un horari estipulat com podria haver-hi en un curs presencial.

Dins del campus tindreu els continguts del curs ja sigui en format pdf, en vídeo, àudios,....

El curs de monitors/es s'estructurà per mòduls formatius i per superar-lo caldrà lliurar totes les activitats que plantegin els docents i superar-les (les activitats poden ser: realització de treballs, elaboració de vídeos que després haureu de compartir, tests,...).

En el campus disposareu de contacte amb els docents tant per fòrum de dubtes com per correu intern.

Comparteix