El bullying a l’àmbit educatiu (Edició 3)

Del 12 de maig al 9 de juny de 2021.

60,00

CURS RECONEGUT PEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. +INFO

Durada: 40 hores.

Preu: 60 €. Us recordem que si agafeu un paquet de cursos dels reconeguts per Educació teniu un descompte.

Objectius:

Aproximar-nos al fenomen d'assetjament escolar i al conflicte a l'aula en els contextos educatius des de diferents punts de vista.

Proporcionar els coneixements teòrics bàsics de referència sobre el bullying.

Continguts:

Unitat didàctica 1: Tipologia del bullying i perfils dels implicats.

 • Els tipus de maltractament entre iguals.
 • El maltractament físic (directe i indirecte).
 • El maltractament verbal (directe i indirecte).
 • El maltractament sexual (físic, verbal i homòfon).
 • L'agressor, la víctima i els companys.

Unitat didàctica 2: El cyberbullying

 • Les TIC a la societat actual.
 • L'assetjament escolar.
 • El cyberbullying.
 • Tipus d'assetjament a la xarxa.

Unitat didàctica 3: Prevenció i detecció del bullying.

 • La prevenció (nivells).
 • La detecció de possibles víctimes i agressors.

Unitat didàctica 4: La intervenció.

 • Pautes d'intervenció en casos de Bullying.
 • La resposta psicoterapèutica individualitzada.
 • Resolució de conflictes a l'aula. Programes de mediació.
 • Vigilància de zones conflictives.
 • Intervenció sistèmica de les situacions de Bullying.

Titulació: un cop finalitzat tot el procés, s'obté un certificat atorgat per EDUCA, ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES, SOCIALS I CULTURALS. Amb l'esment del reconeixement del Departament d'Educació.

Comparteix