Avís Legal

Titular de la web i dades de contacte

www.escolaeduca.org i www.campuseduca.org, són dominis d’Internet titularitat de EDUCA, ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES, SOCIALS I CULTURALS en endavant EDUCA, ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES, SOCIALS I CULTURALS, C/ BUENOS AIRES 12-14, 08902-L’Hospitalet de Llobregat, CIF: F63053425

EDUCA, ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES, SOCIALS I CULTURALS, està inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 26966

Pot posar-se en contacte amb nosaltres:

  • Per telèfon, en el número 933312270,
  • per correu electrònic, escrivint a   info@escolaeduca.org

Condicions d’ús de www.escolaeduca.org i www.campuseduca.org

Les presents condicions d’ús regulen l’accés a aquesta web per part dels clients de EDUCA, ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES, SOCIALS I CULTURALS i demés usuaris d’Internet. Pel mer ús d’aquesta pàgina web, l’usuari manifesta la seva acceptació sense reserves de les presents condicions d’ús.

EDUCA, ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES, SOCIALS I CULTURALS es reserva el dret unilateral de modificar les condicions d’accés a la web, així com els continguts en ella inclosos o les condicions d’ús recollides en aquest document.

La prestació del servei d’aquesta pàgina web i les presents condicions d’ús es regeixen per la Llei espanyola. Les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, acorden sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Limitació de responsabilitat

El contingut d’aquesta pàgina web és de caràcter general i té una finalitat i efectes exclusivament informatius. EDUCA, ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES, SOCIALS I CULTURALS rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no elaborada per ella o no publicada de forma autoritzada per ella sota el seu nom, a l’igual que la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts, així com es reserva el dret a actualitzar-los, a eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés a ells, de manera temporal o definitiva.

L’usuari exonera a EDUCA, ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES, SOCIALS I CULTURALS de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de les interrupcions de disponibilitat de la pàgina web, ja sigui per mal funcionament del servidor web o de les aplicacions, de les infraestructures de comunicacions, o del software i hardware utilitzats per a la navegació.

Donada la naturalesa d’Internet, basada en el concepte d’hipervincle (enllaç), és possible que aquesta web inclogui enllaços a altres pàgines web. EDUCA, ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES, SOCIALS I CULTURALS declina qualsevol responsabilitat relacionada amb l’accés i utilització dels enllaços a altres facilitats en aquesta web.