Escola Educa està reconeguda per:

  • Reconeguda pel Departament de Joventut com a escola d’Educadors i Educadores de lleure amb el número 34, per impartir els cursos oficials de Monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil, i el de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.
  • Reconeguda pel Servei d’Ocupació (SOC) com a centre homologat per impartir Certificats de Professionalitat de la família de Serveis a la Comunitat.
  • Les nostres formacions per a docents compten amb el reconeixement del Departament d’Educació.

A Escola Educa creiem que la formació al llarg de la vida forma part de la millora com a persona i com a societat, i la nostra missió és oferir la formació com a una eina d’empoderament de les persones, equitat social i millora personal, en què la diversitat socioeconòmica de les persones no sigui un obstacle, aconseguint una formació inclusiva i equitativa.

La formació que oferim a EDUCA està basada en la coeducació, entesa com l’educació conjunta i no sexista dels alumnes; en l’atenció i respecte a la diversitat, ja que tots els alumnes sou diferents entre vosaltres i aquest ha de ser el punt de partida de tota acció educativa; en la inclusió, ja que la societat ha de ser inclusiva i per tant ha de tenir com a finalitat proporcionar una formació que afavoreixi una igualtat d’oportunitats; i en el desenvolupament  de l’esperit crític a través de la reflexió, la sensibilització i el diàleg amb els companys/es.

En aquest sentit, la nostra oferta formativa va enfocada cap als següents àmbits:

  • Formació d’educació en el lleure
  • Formació ocupacional (FOAP)
  • Formació continuada (CONSORCI-FUNDAE).
  • Formació a mida per a entats i empreses.
  • Formació continuada per a Professorat.
  • Formació continuada a professions socials, culturals i educatives.
educa