Política de Qualitat

POLÍTICA DE QUALITAT

La Direcció d’EDUCA, escola de professions educatives, socials i culturals, està totalment convençuda de la necessitat de mantenir en vigor el Sistema de Gestió de la Qualitat, integrat en la totalitat de l’àmbit de l’organització.

El Sistema de gestió integrat, tindrà com a objectius primordials aconseguir que els nostres serveix assoleixin els majors nivells qualitatius possibles, tant per a la satisfacció dels nostres clients i usuaris, com per a tots els integrants de l’escola EDUCA.

S’assumeix el compromís de complir amb els requisits del servei prestat, els requisits legals i reglamentaris, així com aquells que l’organització estimi oportuns.

En el seu ideari, l’escola EDUCA manifesta la voluntat de donar servei a la societat, tot col·laborant, (amb la nostra formació), en què els educadors/es d’avui contribueixin amb la seva feina a crear una societat de futur en la qual els seus ciutadans i ciutadanes frueixin d’uns valors personals que alhora reverteixin en la millora social.

La confiança de tots els implicats en què els nostre serveis tinguin la màxima qualitat, serà la garantia de futur més apreciada de la nostra organització.

Per aconseguir aquestes fites, estem disposats a propugnar accions en profunditat per a millorar constantment, no tan sols el nostre nivell  sinó també el dels nostres col·laboradors i proveïdors.

Per tal d’aconseguir aquest compromís, la Direcció de l’escola EDUCA, compta amb la participació i el suport de tot el personal de l’organització.

EDUCA, escola de professions educatives, socials i culturals, manifesta expressament el seu compromís amb la millora continua de la política de qualitat de l’organització.