Preguntes Educació2021-10-20T14:02:19+02:00

Dubtes cursos reconeguts per Educació i Perfils Docents

Qui pot acreditar perfils docents?2021-10-06T12:16:02+02:00

El Departament d’Educació porta a terme l’acreditació de perfils professionals per a personal docent funcionari dependent del Departament (en qualsevol situació administrativa) i per a professors interins de la borsa de treball de personal interí docent del Departament (amb serveis prestats), no sóm el centre reconegut qui acredita els perfils.

Acreditació inicial (procediment automàtic)2021-10-06T12:18:58+02:00

El Departament d’Ensenyament acredita als professors que ja reuneixen els requisits especificats a l’annex 1 de la Resolució ENS/1128/2016 per a cadascun dels perfils professionals, en funció de la informació que consta al registre informàtic de professorat, sense que sigui necessària cap sol·licitud de la persona interessada.

L’acreditació de cadascun dels perfils constarà anotada al registre informàtic de professorat a excepció de l’acreditació del perfil professional de “Docència de dues especialitats a l’ESO”, que s’entendrà acreditat implícitament amb el reconeixement de dues especialitats docents (una de les quals, en els cossos d’ensenyament secundari, per ser-ne titular).

Les acreditacions anotades mitjançant aquest procediment automàtic poden ser consultades pels interessats al portal ATRI:

Expedient i formació > Expedient > Consulta de dades > Altres dades del meu expedient, i a l’última pantalla Consulta d’atributs per a llocs específics

Vídeo: Com consultar el perfil a l’ATRI

Sol·licitud i documentació2021-10-06T12:20:20+02:00

Els professors que no obtenguin l’acreditació en el procediment automàtic poden fer la sol·licitud als registres del Departament, dels serveis territorials i del Consorci d’Educació de Barcelona.

Per a cada perfil professional cal presentar la documentació, segons s’indiqui en cada cas a l’annex 1 de la Resolució ENS/1128/2016.

Si faig un curs amb l’Escola Educa, haig de fer la sol·licitud?2021-10-06T12:25:51+02:00

Els nostres cursos compten amb el reconeixement del Departament, i els tens estructurats a la nostra web segons el perfil què poden acreditar. Un cop finalitzat el curs, en el termini d’un parell de mesos com a molt, et sortirà la formació realitzada amb nosaltres al teu ATRI. Si reuneixes les condicions per acreditar establer-tes pel Departament l’acreditació haurà de ser automàtica. En cas que no, hauràs de contactar amb el Departament.

Si faig formació reconeguda abans de tenir la diplomatura de mestre, em servirà com a mèrits?2021-10-06T12:27:39+02:00

Per poder computar com a mèrits una formació, sempre s’haurà d’haver realitzat un cop obtingut el títol que et capacita per a la funció docent.

Inscriu-te a la nostra newsletter

    No hi ha extensions per instal·lar o activar. <a href="%1$s" title="Return to the Dashboard">Return to the Dashboard</a>

    Go to Top