Al finalitzar les pràctiques, l’entitat i/o empresa, i més concretament el director/a de lleure que les ha supervisat, us ha d’omplir el document “Certificat de pràctiques de monitor/a” que trobareu a la part inferior.

Aquest certificat ha d’estar correctament omplert, signat i segellat.

S’ha de fer arribar a l’Escola Educa el document original, ja sigui per correu postal o presencialment. No s’acceptarà cap certificat de pràctiques escanejat o fotocopiat.

Només s’acceptarà un certificat de pràctiques per correu electrònic si el director/a de lleure té signatura digital i si s’ha afegit la imatge del segell al certificat.

Us recordem les dates de les convocatòries: 15 de gener, 15 d’abril i 15 d’octubre.

ATENCIÓ: no comencem a corregir cap memòria fins que no arribi la data de la convocatòria. Si teniu alguna cosa malament us donarem uns dies per poder rectificar-ho, si no, passareu a la convocatòria següent.