EL BULLYING A L’ÀMBIT EDUCATIU

Quines tipologies de bullying existeixen? Què s’entén per assetjament escolar a la xarxa? Quins aspectes estan relacionats amb la prevenció, la detecció i la intervenció del bullying a l’àmbit escolar? A algunes d’aquestes preguntes intentem donar resposta amb aquest curs online sobre el bullying a l’àmbit escolar.

CURS RECONEGUT PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Durada: 40 hores.

Preu: 60 €. Us recordem que si agafeu un paquet de cursos dels reconeguts per Ensenyament teiu un descompte.

Properes edicions: Edició 1 (11/02-10/03), Edició 2 (01/04-29/04), Edició 3 (12/05-09/06), Edició 4 (01/07-29/07). Modalitat TELEFORMACIÓ (aquestes edicions es fan en modalitat telemàtica mitjançant el campus de l’Escola Educa)

Objectius:

Aproximar-nos al fenomen d’assetjament escolar i al conflicte a l’aula en els contextos educatius des de diferents punts de vista.

Proporcionar els coneixements teòrics bàsics de referència sobre el bullying.

Continguts:

Unitat didàctica 1: Tipologia del bullying i perfils dels implicats.

 • Els tipus de maltractament entre iguals.
 • El maltractament físic (directe i indirecte).
 • El maltractament verbal (directe i indirecte).
 • El maltractament sexual (físic, verbal i homòfon).
 • L’agressor, la víctima i els companys.

Unitat didàctica 2: El cyberbullying

 • Les TIC a la societat actual.
 • L’assetjament escolar.
 • El cyberbullying.
 • Tipus d’assetjament a la xarxa.

Unitat didàctica 3: Prevenció i detecció del bullying.

 • La prevenció (nivells).
 • La detecció de possibles víctimes i agressors.

Unitat didàctica 4: La intervenció.

 • Pautes d’intervenció en casos de Bullying.
 • La resposta psicoterapèutica individualitzada.
 • Resolució de conflictes a l’aula. Programes de mediació.
 • Vigilància de zones conflictives.
 • Intervenció sistèmica de les situacions de Bullying.

Titulació: un cop finalitzat tot el procés, s’obté un certificat atorgat per EDUCA, ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES, SOCIALS I CULTURALS. Amb l’esment del reconeixement del Departament d’Ensenyament.