GESTIÓ DEL CONFLICTE A L’ÀMBIT EDUCATIU

Les escoles i instituts són un reflex de la societat en que vivim. És per això que als docents ens cal tenir un coneixement i unes tècniques més profundes en mediació i gestió de conflictes a l’àmbit educatiu. El curs intentarà oferir una ampliació de coneixement sobre el bullying i els factors en que cal parar atenció i fer-hi incidència.

CURS RECONEGUT PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Durada: 40 hores.

Preu: 60 €. Us recordem que si agafeu un paquet de cursos dels reconeguts per Ensenyament teiu un descompte.

Properes edicions: Edició 1 (11/02-10/03), Edició 2 (01/04-29/04), Edició 3 (12/05-09/06), Edició 4 (01/07-29/07). Modalitat TELEFORMACIÓ (aquestes edicions es fan en modalitat telemàtica mitjançant el campus de l’Escola Educa)

Objectius:

Aprendre a enfortir els projectes de convivència com a eina de millora del clima escolar i de gestió del conflicte a l’àmbit educatiu.

Aplicar els coneixements teòrics per a realitzar una intervenció de gestió de conflictes a l’entorn escolar.

Conèixer les bases teòriques de la gestió dels conflictes a l’entorn escolar.

Continguts:

Unitat didàctica 1: Aproximació conceptual

 • Aproximació a l’entorn.
 • El model ecològic de Bronfenbrenner.

Unitat didàctica 2: Educació en valors.

 • Contextualització teòrica dels valors.
 • El desenvolupament emocional.
 • Posicionament dels educadors.
 • Models d’educació en valors.

Unitat didàctica 3: Aproximació al conflicte

 • Aproximació al conflicte.
 • Tipologies de conflictes.

Unitat didàctica 4: Gestió de conflictes.

 • Estils de conducta.
 • La prevenció del conflicte.
 • Metodologia de gestió de conflictes.

Titulació: un cop finalitzat tot el procés, s’obté un certificat atorgat per EDUCA, ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES, SOCIALS I CULTURALS. Amb l’esment del reconeixement del Departament d’Ensenyament.