Un cop tenim clar on volem desenvolupar la nostra etapa de pràctiques cal formalitzar la documentació i haurem de seguir les següents passes:

1.- Enviar un correu electrònic a l’Escola Educa (info@escolaeduca.org) dient el nom de l’entitat o empresa on realitzarem les pràctiques, ja que cal verificar si tenim conveni amb aquesta entitat o empresa.

IMPORTANT: cal el nom de l’empresa que organitza l’activitat, és a dir, si estic a un menjador, l’empresa del menjador, no el nom de l’escola.

2.- Un cop hem rebut la resposta per part de l’Escola Educa, si ens confirmen que hi ha conveni, passem al punt 3. En el cas que ens diguin que no tenen conveni, al mateix correu ens explicaran què hem de fer i podem descarregar-ho des de la part inferior.

3.- Un cop confirmat el conveni o signat un nou conveni, cal que l’entitat o empresa i al mateix temps l’alumne/a ompli el document “acord de pràctiques” que hi ha a la part inferior.

Tota la documentació, el conveni (en cas que s’hagi de signar) i l’acord de pràctiques l’heu de portar (o enviar per correu postal, recomanem certificat) a l’escola ABANS de començar les pràctiques, us recordem que tota aquesta documentació ha de ser original (ni escanejada, ni fax…). No es poden començar les pràctiques si no tenim aquesta documentació, ja que no es comptabilitzarà.