Durant les pràctiques cal realitzar les funcions pertinents d’un monitor/a de lleure. Us recordem que esteu encara dins del procés formatiu, i per tant és el moment de posar en pràctica tot allò que hem vist durant el curs. És per això, que un monitor/a planifica, executa i avalua activitats de lleure amb infants i joves, adequant aquestes activitats a l’edat i característiques del grup amb el qual està. En aquest procés, és important, per tant, que pugueu assumir la responsabilitat de dirigir vosaltres una activitat, des de la seva planificació, passant per l’execució, fins a l’avaluació.

Podeu aprofitar per anar realitzant paral·lelament a les pràctiques la memòria.

Us recordem que des de l’Escola Educa estem a la vostra disposició per a qualsevol incidència que pugui sorgir, igual que podem establir contactes amb les entitats o empreses de pràctiques per fer un seguiment aleatori de les pràctiques.