Durant les pràctiques cal realitzar les funcions pertinents de monitor/a i/o director/a de lleure. Us recordem que esteu encara dins del procés formatiu, i per tant és el moment de posar en pràctica tot allò que hem vist durant el curs.

Podem aprofitar per anar realitzant paral·lelament a les pràctiques la memòria.

Us recordem que des de l’Escola Educa estem a la vostra disposició per a qualsevol incidència que pugui sorgir, igual que podem establir contactes amb les entitats i/o empreses de pràctiques per fer un seguiment aleatori de les pràctiques.