Perfil Metodologies Globalitzadores

El perfil professional docent de Metodologies Globalitzadores, té com a missió aplicar metodologies de treball per projectes o metodologies amb enfocaments globalitzats, d’acord amb el projecte educatiu de centre, per tal d’afavorir unes condicions d’aprenentatge que desenvolupin i impulsin l’aprenentatge competencial en tots els nivells.

Quins requisits demana el Departament?

Per a poder cobrir aquest perfil docent, el Departament demana complir amb alguna d’aquestes capacitacions:

– Títol de grau de mestre amb les mencions següents: interdisciplinarietat i didàctiques específiques; el treball per projectes a l’educació primària (científico/matemàtica).

– Un mínim de 60 hores de formació: màsters, postgraus, o altra formació permanent relacionada amb l’aplicació de metodologies amb enfocaments globalitzats de les publicades al Portal de Centre d’acord a l’apartat 3 de l’annex 2.

– Haver participat un mínim de 2 cursos en un programa d’innovació educativa relacionat amb aquest perfil dels que figuren a la relació publicada al Portal de Centre d’acord amb l’apartat 3 de l’annex 2.

– Haver impartit la docència aplicant metodologies d’enfocament globalitzat un mínim de 2 cursos escolars en centres. La certificació de la direcció del centre que acrediti aquest fet ha d’incorporar la descripció dels projectes, propostes didàctiques, experiències i treballs d’acord amb el model publicat al Portal de Centre.

És per això, que des de l’Escola Educa, t’oferim els nostres cursos reconeguts en el perfil de metodologies globalitzadores, per poder acreditar les 80 hores de formació que es demana en aquest perfil.

Aprenentatge cooperatiu

Inscriu-te a la nostra newsletter