Competències bàsiques del vetllador/a escolar

90,00

En estoc

curso de directors d'activitats d'educació en el lleure

L’entorn escolar és un àmbit en constant moviment que possibilita l’aparició de nous perfils professionals, que requereixen d’una formació específica de qualitat. Un d’aquest nous perfils, és el de vetllador/a escolar, que en la majoria de casos no disposa de formació concreta en aspectes relacionats amb les Necessitats Educatives Especials (NEE). Des de l’escola EDUCA, plantegem aquesta oferta formativa com una forma d’aportar nocions bàsiques en les principals competències d’aquest nou perfil professional.

En estoc

SKU: 0001-1-1-1-2 Categoria:

Descripció

CURS DE MONITORS/ES ONLINE

Tot i ser un curs online, penseu que cal dedicar-li el temps adient per assolir les competències necessàries.

La modalitat online ens permetrà organitzar-nos en la nostra connexió, amb la qual cosa no hi ha un horari estipulat com podria haver-hi en un curs presencial.

Dins del campus tindreu els continguts del curs ja sigui en format pdf, en vídeo, audios,….

El curs de monitors/es s’estructurà per mòduls formatius i per superar-lo caldrà lliurar totes les activitats que plantegin els docents i superar-les (les activitats poden ser: realització de treballs, elaboració de vídeos que després haureu de compartir, tests,…).

En el campus diposareu de contacte amb els docents tant per fòrum de dubtes com per correu intern.

Etapa lectiva (ONLINE)

M1. Activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.

M2. Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil.

M3. Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure infantil i juvenil.

Com funciona la part online?

Tot i ser un curs online, penseu que cal dedicar-li el temps adient per assolir les competències necessàries.

La modalitat online del curs de monitors/es ens permetrà organitzar-nos en la nostra connexió, amb la qual cosa no hi ha un horari estipulat com podria haver-hi en un curs presencial.

Dins del campus tindreu els continguts del curs ja sigui en format pdf, en vídeo, àudios,….

El curs de monitors/es s’estructurà per mòduls formatius i per superar-lo caldrà lliurar totes les activitats que plantegin els docents i superar-les (les activitats poden ser: realització de treballs, elaboració de vídeos que després haureu de compartir, tests,…).

En el campus disposareu de contacte amb els docents tant per fòrum de dubtes com per correu intern.

Durada: 40 hores.

Preu: 90 €

Propera edició:  del 12 de novembre al 18 de desembre del 2020.

Objectius:

Dotar de les competències bàsiques per desenvolupar la tasca del vetllador/a escolar.

Reflexionar sobre la figura del vetllador/a escolar

Continguts

Necessitats educatives especials. Concepte. Problemàtiques conductuals i de mobilitat.

Escola inclusiva.

Formació, funcions i tasques del vetllador/a escolar.

Àmbit d’intervenció educativa del vetllador. Els PI

Psicologia del desenvolupament. Tipologia de trastorns.

Equip interdisciplinari: coordinació i avaluació i serveis externs.

Primers auxilis i prevenció d’accidents

Titulació: un cop finalitzat tot el procés, s’obté un certificat atorgat per EDUCA, ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES, SOCIALS I CULTURALS.

Go to Top