Curs de directors/es convalidat subvencionat

Tornem a tenir places !!! Revisa molt bé els criteris d’accés per saber si els compleixes i recorda que és aula virtual, amb la qual cosa cal estar connectat al sistema de videoconferència en l’horari del curs i assistir als dies presencials que marquem !!!

0,00

Esgotat

Consorci

El curs de directors/es de lleure convalidat, està subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i s'executa en modalitat de Certificat de Professionalitat. Els 2 mòduls que s'executen són:

MF1869: Planificació, organització, gestió i avaluació de projectes educatius de lleure infantil i juvenil.

MF1870: Coordinació i dinamització de l'equip de monitors/es de lleure.

És per això, que és imprescindible complir amb tots els requisits d'accés:

 • Ser treballador/a en actiu del sector del lleure o de serveis a la comunitat o ser aturat/da i estar inscrit al SOC com a demandant d'ocupació (s'haurà d'acreditar amb la nòmina del darrer mes o amb el DARDO).
 • Tenir uns estudis mínims de batxillerat, o Tenir un certificat de professionalitat de nivell 3, o Tenir un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional, o Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les proves d’accés corresponents i regulades per les administracions educatives, o Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys. (S'haurà d'acreditar amb la titulació oficial corresponent)
 • Complir amb algun dels 2 criteris de convalidació que es descriuen a la part inferior.(S'haurà d'acreditar tal com s'explica a la part inferior)

IMPORTANT: quan rebem la vostra inscripció, us enviarem un correu electrònic sol·licitant tota la documentació que acrediti els punts anteriors. Només quedarà confirmada la inscripció quan tinguem tota aquesta documentació, per això és molt important que conteu amb tota aquesta documentació el més aviat possible, ja que les places són limitades.

COM FUNCIONA EL CURS DE DIRECTORS/ES DE LLEURE CONVALIDAT AULA VIRTUAL:

El curs es desenvoluparà en un Aula Virtual, això vol dir que es faran les classes per videoconferència i en comunicació sincrònica (estarem tots i totes connectats al mateix temps), per tant s'ha de disposar d'ordinador equipat amb webcam i micròfon per poder-hi participar.

Calendari: el curs es desenvoluparà del 18 gener al 29 de març de 2021, en horari de 8 a 12 del matí, de dilluns a divendres.

Dies presencials: hi haurà uns dies presencials en que es realitzaran les proves dels mòduls corresponents a la seu de la nostra escola a L'Hospitalet de Llobregat. És imprescindible per a superar el curs l'assistència a les proves d'aquest dies. Els dies són: MF1870 el dimecres 24 de març de 8 a 12 hores; MF1869 el dilluns 29 de març de 8.30 a 13.30 hores.

calendari directors

 

Convalidacions: Els següents casos, i només aquests que s'especifiquen, podran convalidar-se una part i per tant poder accedir a aquest curs:

-OPCIÓ A: Les persones que tenen el títol de monitor/a d'activitats de lleure infantil i juvenil (encara que sigui anterior al 2013).

-OPCIÓ B: Les persones que tinguin una de les titulacions següents:

 • Diplomatura, llicenciatura o grau en educació infantil o mestre d'educació infantil
 • Diplomatura, llicenciatura o grau en educació primària o mestre d'educació primària
 • Diplomatura, llicenciatura o grau en educació social
 • Diplomatura, llicenciatura o grau en pedagogia
 • Diplomatura, llicenciatura o grau en psicologia
 • Cicle formatiu de grau superior d’educació infantil
 • Cicle formatiu de grau superior d’integració social
 • Cicle formatiu de grau superior d’animació d’activitats físiques i esportives
 • Màster de Formació del Professorat o Certificat d’Aptitud Pedagògica (antic)
 • Grau de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE)
 • Màster en Psicopedagogia
 • Títol de Formació Professional II de Jardí d’Infància
 • Títol de Tècnic Superior en Animació Sociocultural

A més, les persones de la opció B, han d'aportar, juntament amb la titulació de les esmentades, una certificació emesa per l’entitat corresponent on constin:

 • Nom i CIF de l’entitat que emet la certificació.
 • Nom i DNI de la persona que signa la certificació.
 • Nom i DNI de la persona de la qual s’acredita l’experiència.
 • El número hores d’experiència (mínim de 700 hores ).
 • Les activitats d’educació en el lleure que  ha fet la persona de la qual s’acredita l’experiència.

IMPORTANT: quan rebem la vostra inscripció, us enviarem un correu electrònic sol·licitant tota la documentació que acrediti els punts anteriors. Només quedarà confirmada la inscripció quan tinguem tota aquesta documentació, per això és molt important que conteu amb tota aquesta documentació el més aviat possible.

Etapa pràctica (120 hores)

Tot i no estar dins de la part subvencionada, al realitzar el curs amb nosaltres i poder obtenir la titulació de director/a d'activitats de lleure, caldrà realitzar les pràctiques i la memòria.

DP. Mòdul de pràctiques professionals.

L’alumne haurà de buscar el centre de pràctiques, que haurà de ser una entitat o empresa que: tingui un director/a de lleure titulat/da, un equip de monitors/es i un grup d’infants estable i un projecte educatiu. Com a directors/es haurem de coordinar les activitats o planificar, executar i avaluar el projecte.

Al finalitzar les pràctiques, l’alumne haurà de lliurar la memòria de pràctiques.

 

Comparteix