Gestió del conflicte a l’àmbit educatiu (Edició 2)

Del 11/11 al 09/12 de 2021

60,00

CURS RECONEGUT PEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. +INFO

Les escoles i instituts són un reflex de la societat en que vivim. És per això que als docents ens cal tenir un coneixement i unes tècniques més profundes en mediació i gestió de conflictes a l'àmbit educatiu. El curs intentarà oferir una ampliació de coneixement sobre el bullying i els factors en que cal parar atenció i fer-hi incidència.

Durada: 40 hores.

Preu: 60 €. Us recordem que si us matriculeu a més d'un curs dels reconeguts per Educació teniu un descompte.

Objectius:

Aprendre a enfortir els projectes de convivència com a eina de millora del clima escolar i de gestió del conflicte a l'àmbit educatiu.

Aplicar els coneixements teòrics per a realitzar una intervenció de gestió de conflictes a l'entorn escolar.

Conèixer les bases teòriques de la gestió dels conflictes a l'entorn escolar.

Continguts:

Unitat didàctica 1: Aproximació conceptual

 • Aproximació a l'entorn.
 • El model ecològic de Bronfenbrenner.

Unitat didàctica 2: Educació en valors.

 • Contextualització teòrica dels valors.
 • El desenvolupament emocional.
 • Posicionament dels educadors.
 • Models d'educació en valors.

Unitat didàctica 3: Aproximació al conflicte

 • Aproximació al conflicte.
 • Tipologies de conflictes.

Unitat didàctica 4: Gestió de conflictes.

 • Estils de conducta.
 • La prevenció del conflicte.
 • Metodologia de gestió de conflictes.

Titulació: un cop finalitzat tot el procés, s'obté un certificat atorgat per EDUCA, ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES, SOCIALS I CULTURALS. Amb l'esment del reconeixement del Departament d'Educació.

Comparteix