Manipulador/a bàsic d’aliments i al·lèrgens

45,00

En estoc

curs de manipulador aliments

Curs de manipulador i manipuladora d’aliments per a personal d’atenció al públic en menjadors col·lectius i, més específicament, menjadors col·lectius per a menors, on s’inclouen els menjadors escolars i els dels casals d’estiu. És condició indispensable per treballar en aquests espais el disposar de la titulació pertinent que ens demana el Departament de Sanitat, aspecte que haurem de tenir en el cas que tinguem alguna inspecció. Aquest curs es porta a terme en base al RD 109/2010, de 5 de febrer i icnorpora la normativa UE 1169/2011 sobre els al·lèrgens.

En estoc

SKU: 0001-1-1-1-2-1 Categoria:

Descripció

CURS DE MONITORS/ES ONLINE

Tot i ser un curs online, penseu que cal dedicar-li el temps adient per assolir les competències necessàries.

La modalitat online ens permetrà organitzar-nos en la nostra connexió, amb la qual cosa no hi ha un horari estipulat com podria haver-hi en un curs presencial.

Dins del campus tindreu els continguts del curs ja sigui en format pdf, en vídeo, audios,….

El curs de monitors/es s’estructurà per mòduls formatius i per superar-lo caldrà lliurar totes les activitats que plantegin els docents i superar-les (les activitats poden ser: realització de treballs, elaboració de vídeos que després haureu de compartir, tests,…).

En el campus diposareu de contacte amb els docents tant per fòrum de dubtes com per correu intern.

Etapa lectiva (ONLINE)

M1. Activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.

M2. Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil.

M3. Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure infantil i juvenil.

Com funciona la part online?

Tot i ser un curs online, penseu que cal dedicar-li el temps adient per assolir les competències necessàries.

La modalitat online del curs de monitors/es ens permetrà organitzar-nos en la nostra connexió, amb la qual cosa no hi ha un horari estipulat com podria haver-hi en un curs presencial.

Dins del campus tindreu els continguts del curs ja sigui en format pdf, en vídeo, àudios,….

El curs de monitors/es s’estructurà per mòduls formatius i per superar-lo caldrà lliurar totes les activitats que plantegin els docents i superar-les (les activitats poden ser: realització de treballs, elaboració de vídeos que després haureu de compartir, tests,…).

En el campus disposareu de contacte amb els docents tant per fòrum de dubtes com per correu intern.

Durada: 40 hores.

Preu: 90 €

Propera edició:  del 12 de novembre al 18 de desembre del 2020.

Objectius:

Dotar de les competències bàsiques per desenvolupar la tasca del vetllador/a escolar.

Reflexionar sobre la figura del vetllador/a escolar

Continguts

Necessitats educatives especials. Concepte. Problemàtiques conductuals i de mobilitat.

Escola inclusiva.

Formació, funcions i tasques del vetllador/a escolar.

Àmbit d’intervenció educativa del vetllador. Els PI

Psicologia del desenvolupament. Tipologia de trastorns.

Equip interdisciplinari: coordinació i avaluació i serveis externs.

Primers auxilis i prevenció d’accidents

Titulació: un cop finalitzat tot el procés, s’obté un certificat atorgat per EDUCA, ESCOLA DE PROFESSIONS EDUCATIVES, SOCIALS I CULTURALS.

Go to Top