Durant les pràctiques cal realitzar les funcions pertinents d’un director/a de lleure. Us recordem que esteu encara dins del procés formatiu, i per tant és el moment de posar en pràctica tot allò que hem vist durant el curs. És per això, que un director/a planifica, executa i avalua projectes de lleure amb infants i joves, coordinants els recursos tècnics, materials i humans necessaris.

A les pràctiques de director/a podem trobar-nos en diferents situacions: projecte ja planificat (en què nosaltres participem de l’execució i avaluació); projecte de llarga durada (un projecte anual en el qual nosaltres hi participem durant les hores de pràctiques); projecte no planificat (participarem de la planificació i execució). És per això, que les nostres pràctiques les haurem d’adaptar a cada circumstància, sempre sota l’assessorament del director/a de lleure que supervisarà les mateixes.

Podeu aprofitar per anar realitzant paral·lelament a les pràctiques la memòria.

Us recordem que des de l’Escola Educa estem a la vostra disposició per a qualsevol incidència que pugui sorgir, igual que podem establir contactes amb les entitats o empreses de pràctiques per fer un seguiment aleatori de les pràctiques.