Els nostres cursos compten amb el reconeixement del Departament, i els tens estructurats a la nostra web segons el perfil què poden acreditar. Un cop finalitzat el curs, en el termini d’un parell de mesos com a molt, et sortirà la formació realitzada amb nosaltres al teu ATRI. Si reuneixes les condicions per acreditar establer-tes pel Departament l’acreditació haurà de ser automàtica. En cas que no, hauràs de contactar amb el Departament.