La memòria de pràctiques és un treball personal per plasmar el projecte on has estat desenvolupant les teves pràctiques i, juntament amb el certificat de pràctiques signat pel director/a de lleure, tancar l’avaluació del teu procés formatiu.

Per això, el què et demanem, és que la memòria sigui una feina personal, què desenvolupis durant les pràctiques i no la deixis per al final.

A continuació tens un guió (orientatiu, pots posar i treure alguns aspectes en funció del projecte on hagis desenvolupat les pràctiques) què t’ajudarà en la seva elaboració.